PENTAX K-1 Laboratory

smc PENTAX-FA★600mmF4ED[IF]

Image List
597971_20160520222852_100703.jpg
Mikhail
399130_20160528202842_100881.jpg
shishun
597971_20160520223450_100704.jpg
Mikhail
326431_20170507173704_102462.jpg
ちと
326431_20170507174106_102463.jpg
ちと